Het is niet zo moeilijk om bloemen in je gazon te krijgen. Een mooi gazon hoeft niet alleen maar uit gras te bestaan. Er duiken vanzelf planten op die er goed tegen kunnen dat je ze maait of erover loopt. Witte klaver, madeliefje of gewone brunel bijvoorbeeld. Zo’n gemengd gazon is net zo bruikbaar en mooi als een gazon van uitsluitend grassen. Bovendien vraagt het minder werk. Klaversoorten bloeien lang en brengen daardoor ook nog eens kleur in het gazon.

Lees hieronder onze tips voor meer bloemenpracht:

  1. Stop allereerst met bemesten en pesticiden sproeien
    Dat bemesten zorgt voor een te rijke bodem, wat in het nadeel is van bloemen. Bloemen houden namelijk van voedselarme gronden. Veel mensen bemesten niet met extra meststoffen, maar laten wel hun afgemaaide gras liggen. Ook dat maakt je bodem te rijk voor bloemen. Voer dus je maaisel na het maaien af en gebruik het elders in de tuin, bijvoorbeeld in de moestuin. Misschien bemest of sproei je zelf niet, maar werd dat wel veel gedaan door de vorige eigenaars van je tuin. Daar draag je een tijd de gevolgen van. Wie nu stopt met bemesten en sproeien, doet een goede zaak maar zal daar dit jaar misschien nog niet veel van merken. Maar hou je dit vol, dan kan je gazon er volgend jaar al een pak kleurrijker door zijn.
  2. Zaai of plant bloemen in je gazon
    Het is mogelijk dat bloemen- en kruidenzaden niet aanwezig zijn in je bodem. Dan moet je er zelf voor zorgen. Dit kan door op verschillende plekken in je gazon graszoden af te steken en er een bloemenmengsel in te zaaien of graslandplanten aan te planten. Deze zullen zich verder verspreiden over andere delen van je gazon. Heel belangrijk hier is dat je kiest voor de juiste planten voor je tuin. De ene plant groeit bijvoorbeeld enkel goed op een kleibodem, de andere op een zandbodem. Voor elke situatie zijn er planten die goed aangepast zijn aan de omstandigheden en die er zonder problemen zullen groeien. Het resultaat is een gezonde beplanting die natuurlijk overkomt en weinig zorgen vraagt. De plantenzoeker van Velt laat je goede keuzes maken.

Maai minder frequent
Heel wat mensen hebben er jarenlang naar gestreefd om een zo dicht mogelijke graszone te hebben, waar het voor andere kruiden onmogelijk gedijen is. Dit enerzijds door het heel frequent maaien. Frequent maaien zorgt altijd voor heel weinig bloemen in het gazon. Dit om de eenvoudige reden dat gras de enige plant is die een hoge maaifrequentie aankan. Door minder frequent te maaien geef je ook andere planten de kans om in bloei te komen. Wees wel geduldig. Bloemen zullen niet van de ene op de andere dag in je gazon verschijnen. Maar als je bovenstaande tips volgt, zal je zeker binnenkort verblijd worden met extra kleur!