Ja! Het principe blijft hetzelfde: je kiest er bewust voor om gras in jullie beheer niet of minder te maaien. Je kan ook bloemen meetellen tijdens het Bloementelweekend en zo ook een nectarscore krijgen.

Meer informatie over de Maai Mei Niet-campagne op maat van lokale besturen vind je hier.