In Vlaanderen doen onze natuurlijke graslanden en de biodiversiteit die eraan gelinkt is het niet goed. Onze inheemse bloemen, wilde bijen, vlinders en andere bestuivers gaan de laatste decennia sterk achteruit door onder meer gebrek aan ruimte en voedsel en door de versnippering van ons landschap.

Vlaanderen telt zo’n 2,5 miljoen tuinen. Die beslaan 10 tot 12 procent van het grondgebied. Gemiddeld genomen is de helft van een tuin gazon. Als elk van ons zijn of haar gazon dus bloemenrijker laat zijn, al was het maar een beetje, dan kan dat veel impact hebben. Elke vierkante meter extra bloeiende bloemen, levert extra stuifmeel voor onze insecten.

Bovendien is een bloemrijk gazon een streling voor het oog.

Lees hier meer over de pluspunten van een biodivers gazon.