De nectarscore drukt uit hoeveel nectarsuiker jouw gazon per dag produceert.

Professor Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) berekent de nationale nectarscore op basis van alle persoonlijke nectarscores. Concreet:

  1. jij telt tijdens het bloementelweekend (26 tot en met 28 mei) bloemen op 1m² niet gemaaid gras. Dat resultaat vermenigvuldigt professor Van Meerbeek met het totale aantal m² die je hebt laten groeien en bloeien.
  2. Meteen krijg je jouw persoonlijke nectarscore via e-mail. Instant impact! Jij krijgt meteen te weten hoeveel bijtjes en andere insecten je te eten hebt gegeven.
  3. Professor Van Meerbeek telt alle nectarscores op voor de nationale nectarscore. In 2021 gaven we met zijn allen dagelijks 14 miljoen bijen te eten, in 2022 waren het er 17 miljoen.

Mogen we ook dit jaar op jou rekenen voor opnieuw een hogere nectarscore?