Deze nachtvlinder komt voor in allerlei biotopen, waaronder tuinen.