Insecten

20 insecten die je kan aantreffen in je tuin.

De relatie tussen insect en plant kan je niet zomaar één op één bepalen. Daarom dook insectenexpert bij Natuurpunt Wim Veraghtert in de geweldige databank van waarnemingen.be.

Daarin kan iedereen waarnemingen invoeren, bijvoorbeeld via de app ObsIdentify. ‘Daaruit leren we bijvoorbeeld dat de grasbij vooral op paardenbloem wordt gezien en daarna op madeliefje. Het icarusblauwtje wordt dan weer vooral gezien op klaversoorten, vooral rolklaver.’

Dat is geen harde wetenschap, benadrukt Veraghtert, maar het is wel indicatief.

Check ook de veel voorkomende bloemen en vogels.


Akkerhommel
Informatie

Vliegt vanaf maart tot en met september. Nestelt meestal bovengronds tussen mos of in graspollen.


Houdt van (in volgorde van belang)

Witte dovenetel, knoopkruid, rode klaver, speerdistel, paarse dovenetel, akkerdistel, witte klaver, paardenbloem, kruipend zenegroen, hondsdraf, rolklaver…


Blinde bij
Informatie

Vliegt bijna hele jaar door. Lijkt op een bij, maar is een zweefvlieg.


Houdt van (in volgorde van belang)

Klimop, vlinderstruik, margriet, paardenbloem, distels, duizendblad, madeliefje, knoopkruid…


Bruin zandoogje
Informatie

Vliegt vanaf eind mei tot in augustus.


Houdt van (in volgorde van belang)

Favoriete nectarplanten zijn akkerdistel, vlinderstruik, knoopkruid, speerdistel, boerenwormkruid, duizendblad, rode klaver, witte klaver, margriet…
Waardplant zijn allerlei grassen.


Bruine sprinkhaan
Informatie

Actief van juni tot september. Koloniseert gemakkelijk kleine wilde hoekjes, ook in stadscentra.


Houdt van (in volgorde van belang)

Eet grassen (is niet kieskeurig).


Bruinrode heidelibel
Informatie

Jaagt op andere insecten en kiest vaak bloemrijke hoekjes als jachtgebied (ook als er geen water in de buurt is).


Houdt van (in volgorde van belang)

Eet geen nectar, wel de beestjes die op de nectar afkomen.


Fraaie schijnbok(tor)
Informatie

Kevertje met een opvallende metaalglans, te vinden tot in september.


Houdt van (in volgorde van belang)

Margriet, boterbloem, knoopkruid, gewoon biggenkruid…


Gewone snuitvlieg
Informatie

Vliegt van april tot eind september.


Houdt van (in volgorde van belang)

Hondsdraf, kruipend zenegroen, pinksterbloem en paardenbloem


Grasbij
Informatie

Vliegt in 2 generaties: maart-mei en juni-augustus. Nestelt in de grond (zandbij).


Houdt van (in volgorde van belang)

Paardenbloem, madeliefje, margriet, jakobskruiskruid, duizendblad, witte honingklaver, knoopkruid…


Grote langlijf
Informatie

Vliegt vanaf april tot en met september. De larve eet bladluizen.


Houdt van (in volgorde van belang)

Duizendblad, jakobskruiskruid, wilde peen, boerenwormkruid, paardenbloem, margriet…


Grote wolbij
Informatie

Vliegt in mei-augustus. Nestelt in muurspleten, holle ruimten of oude nesten van andere solitaire bijen.


Houdt van (in volgorde van belang)

Bosandoorn, rolklaver, citroenmelisse, salie, betonie, knoopkruid…


Icarusblauwtje
Informatie

Vliegt van april tot in september. Komt niet voor in stadscentra; wel in verstedelijkte omgeving. Heeft grotere oppervlakte bloemrijk grasland nodig (vanaf 200m²).


Houdt van (in volgorde van belang)

Nectarplant is vaak rolklaver, die ook waardplant/gastheer is voor de rups.


Kleine beer
Informatie

Deze nachtvlinder komt voor in allerlei biotopen, waaronder tuinen.


Houdt van (in volgorde van belang)

Leeft als rups van allerlei planten.


Kleine vuurvlinder
Informatie

Vliegt van april tot eind oktober.


Houdt van (in volgorde van belang)

Jakobskruiskruid, boerenwormkruid, duizendblad, akkerdistel, struikhei, knoopkruid, scherpe boterbloem, margriet…


Menuetzweefvlieg
Informatie

Vliegt vanaf april tot eind september.


Houdt van (in volgorde van belang)

Boerenwormkruid, margriet, jakobskruiskruid, gewone berenklauw, wilde peen, scherpe boterbloem


Oranjetipje
Informatie

Vliegt van eind maart tot eind mei. Zit nauwelijks in stadscentra, wel in buitengebied.


Houdt van (in volgorde van belang)

Pinksterbloem is waardplant/gastheer voor de rups.


Pluimvoetbij
Informatie

Vliegt in juni-september. Nestelt in de grond.


Houdt van (in volgorde van belang)

Jakobskruiskruid, knoopkruid, heelblaadjes, gewoon biggenkruid, akkerdistel


Rosse metselbij
Informatie

Vliegt in april-juni. Nestelt onder andere in bijenhotels.


Houdt van (in volgorde van belang)

Paardenbloem, framboos, bernagie, scherpe boterbloem, hondsdraf


Snorzweefvlieg
Informatie

Vliegt bijna het hele jaar.
De larve eet bladluizen.


Houdt van (in volgorde van belang)

Paardenbloem, gewone berenklauw, boterbloem, duizendblad, biggenkruid…


Steenhommel
Informatie

Vliegt van half maart tot half oktober. Nestelt vooral ondergronds in muizennesten, onder wortels of stenen, kan ook bovengronds in nestkastjes.


Houdt van (in volgorde van belang)

Knoopkruid, speerdistel, jakobskruiskruid, akkerdistel, witte klaver, marjolein, paardenbloem, boerenwormkruid…


Tronkenbij
Informatie

Vliegt vooral in juni-augustus. Veel geziene gast in bijenhotels.


Houdt van (in volgorde van belang)

Jakobskruiskruid, boerenwormkruid, margriet, duizendblad, gewoon biggenkruid

De Maai Mei Niet-insectenlijst is opgesteld door Wim Veraghtert, insectenexpert bij Natuurpunt. Hij dook in de databank www.waarnemingen.be en hanteerde drie criteria. ‘Ten eerste moet het insect in min of meer heel Vlaanderen voorkomen en mag het niet zeldzaam zijn. Deze diertjes duiken dus op in tuinen, en vaak ook in stadstuinen. Twee: de beestjes zijn gemakkelijk herkenbaar. Ten derde hebben ze een link met de bloemen en planten uit de Maai Mei Niet-plantenlijst.

Foto’s: Leo Janssen, GettyImages, Paul Wouters, Marianne Horemans