3 quick wins

Voor meer biodiversiteit in je tuin

Uit de Tuinranger top tien selecteerden wij drie quick wins voor biodiversiteit in je tuin:

Leg een waterpartij aan
Er is geen enkele andere tuinbiotoop die meer leven naar je tuin zal trekken dan een tuinvijver, op voorwaarde dat die goed begroeid is met planten. Een vijver is een plek waar libellen en salamanders kunnen leven. Het is een drinkplaats voor egels, vogels en andere dieren, en vogels komen graag een bad nemen in de ondiepe stukken. En wees niet bang voor muggen. Hun larven overleven niet in een natuurlijke vijver vol hongerige libellenlarven en salamanders.Je kan een waterpartij aanleggen in elke tuin.

Op een balkon of in een kleine tegeltuin kan je een mini-vijver aanleggen: meer dan een ton met wat kleine planten erin hoeft dat niet te zijn. In een kleine stadstuin kan je ook werken met een mini-vijver of met een kleine voorgevormde tuinvijver. In een grotere tuin past een folievijver met brede moeraszone. Als je nog kleine kinderen hebt, kan je een mooie kastanjehouten omheining rond de vijver zetten voor de veiligheid.
Hoe je zelf zo’n vijver aanlegt, leggen de Tuinrangers je hier uit.

Zorg voor structuur met bomen en struiken
Naast voedsel en drinken, hebben tuindieren ook beschutting nodig en nestplaats. Dat vinden ze vooral in dichte vegetatie zoals struikgewas, een haag, een klimplant of hoog in een boom. Een boom brengt bovendien verkoeling in de zomer. Kies er wel een op maat van je tuin, zo vermijd je te veel snoeiwerk.Wie een grote tuin heeft, kan kiezen voor een bostuin.

Recycleer je snoeiafval
Je verwacht het misschien niet, maar heel veel dieren en ook heel wat paddenstoelen leven van dode bladeren en dood hout. Salamanders overwinteren graag onder enkele houtblokken en egels houden hun winterrust in een hoop afgevallen bladeren. Zaadetende vogels komen in de winter op uitgebloeide borderplanten naar zaadjes zoeken, terwijl insecten in de holle stengels slapen.Kuis je tuin niet te grondig op. Je doet er heel wat soorten plezier mee. Laat afgevallen bladeren liggen of hark ze op een hoop. Verhaksel je snoeiafval en strooi het onder struiken en bomen. Leg takken op een hoop in een rustig stukje van de tuin.